Python Dersleri

# Bölüm Ders Açıklama
0 Tanıtım Tanıtım dersi
1 Giriş YAPILACAK PROJELER
2 Giriş Kurs tanıtımı
3 Giriş Programcılığa giriş ve temel kavramlar
4 Giriş Algoritma ve akış şeması
5 Giriş Python Kaynaklar
6 Giriş Python'a giriş
7 Temel print
8 Temel comments
9 Temel input
10 Temel Modules, Library, Kütüphane
11 Temel Kod yazma, PEP8 ve GİRİNTİ
12 Temel VS Code nedir ve diğer python editörleri
13 Temel if, else, elif
14 Temel Operatörler
15 Temel Dir, Help
16 Temel for
17 Temel git, GitHub ve Markdown düzenleme
18 Temel turtle kütüphanesi ile çizim
19 Temel random kütüphanesi ile rasgele sayılar
20 Temel Fonksiyonlar
21 Temel Variables (değişkenler)
22 Temel Veri dönüşümleri
23 Temel date-time kütüphanesi
24 Temel Diziler
25 Temel While
26 Temel String işlemleri
27 Temel Modül (kütüphane oluşturma)
28 Temel Speech recognition
29 Orta Seviye print II
30 Orta Seviye input II
31 Orta Seviye for II
32 Orta Seviye fonksiyonlar II
33 Orta Seviye List, tuple, set, dictionary
34 Orta Seviye Grafiklerle çalışma
35 Orta Seviye Searching
36 Orta Seviye Sorting methods
37 Orta Seviye eval ve exec
38 Orta Seviye Recursion
39 Orta Seviye Try Except Finally
40 Orta Seviye Regular expression
41 Orta Seviye Python'da bytes, bytearray
42 Dosya İşlemleri Dosya oluşturma ve yazma
43 Dosya İşlemleri Dizin (Klasör) işlemleri
44 Dosya İşlemleri Dosyadan okuma ve detaylar
45 Dosya İşlemleri Dosya ve klasör silme
46 Dosya İşlemleri Dosya açma modları
47 Dosya İşlemleri Dosyalarda arama, bulma, değiştirme
48 Dosya İşlemleri Uygulamayı EXE Dosyasına çevirme
49 Dosya İşlemleri Rehber programı (PROJE)
50 OOP Nesneye yönelik programlamaya giriş
51 OOP Nesne ve sınıf kavramı
52 OOP Nesne oluşturma init Constructor
53 OOP Kalıtım - inheritence
54 OOP Kapsülleme - Encapsulation
55 OOP Soyutlama - Abstraction
56 OOP Çok biçimlilik - Polymorphism
57 OOP OOP (NYP) ile oyun örneği (PROJE)
58 Tkinter Masaüstü geliştirmeye giriş ve form tasarımı
59 Tkinter Tkinter'da olaylar (events)
60 Tkinter Tkinter ile bazı araçlar
61 Tkinter Tkinter'da diğer pencereler
62 Tkinter Diyaloglar
63 Tkinter Kanvas
64 Tkinter exe dosyası yapma, Uygulama yayınlama
65 Tkinter Örnek PROJE
66 PyQt
67 PyQt
68 PyQt
69 PyQt
70 PyQt
71 PyQt
72 PyQt
73 PyQt
74 PyQt
75 MySQL MySQL'e giriş
76 MySQL MySQL ile veritabanı ve tablo oluşturma
77 MySQL Veritabanına kayıt ekleme
78 MySQL Veritabanındaki kayıtları listeleme
79 MySQL Kayıt ve tablo silme
80 MySQL Kayıt güncelleme
81 MySQL Join ile ilişkiler
82 MySQL SQL Komutları
83 SqLite
84 SqLite
85 SqLite
86 SqLite
87 SqLite
88 SqLite
89 SqLite
90 SqLite
91 SqLite
92 Django ile Web AdobeXD
93 Django ile Web Django ile web programlamaya giriş
94 Django ile Web Django kurma ve kullanmaya başlama
95 Django ile Web Django projesi oluşturma ve çalıştırma
96 Django ile Web Django'da views.py ve URLs.py
97 Django ile Web templates
98 Django ile Web
99 Django ile Web
100 Django ile Web
101 Django ile Web
102 Django ile Web
103 Django ile Web
104 Django ile Web
105 Django ile Web
106 Django ile Web
107 Django ile Web
108 Django ile Web
109 Django ile Web
110 Django ile Web
111 Django ile Web
112 Django ile Web
113 Django ile Web
114 Django ile Web
115 Django ile Web
116 Django ile Web
117 Django ile Web
118 Django ile Web
119 Django ile Web
120 Django ile Web
121 Django ile Web
122 Django ile Web
123 Django ile Web
124 Django ile Web
125 Flask ile Web
126 Flask ile Web
127 Flask ile Web
128 Flask ile Web
129 Flask ile Web
130 Flask ile Web
131 Flask ile Web
132 Flask ile Web
133 Flask ile Web
134 Flask ile Web
135 Flask ile Web
136 Flask ile Web
137 Flask ile Web
138 Flask ile Web
139 Flask ile Web
140 Flask ile Web
141 Flask ile Web
142 Flask ile Web
143 Flask ile Web
144 Flask ile Web
145 Flask ile Web
146 Flask ile Web
147 Flask ile Web
148 Flask ile Web
149 Flask ile Web
150 Flask ile Web
151 Flask ile Web
152 Flask ile Web
153 Flask ile Web
154 Flask ile Web
155 Flask ile Web
156 Flask ile Web
157 Flask ile Web
158 Flask ile Web
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙